Tin cậy

Huskynarr.de - Feed Reader

apps
1.43MB
Tải về
Tải về 5 - 25
Phiên bản 4.5.1 2 năm trước

Mô tả của Huskynarr.de - Feed Reader

Das ist das erste Release von Huskynarr's RSS Reader.

Viele Funktionen sind noch in der Planung und von daher ist die App sehr spärlich.

Jedoch ist die Kernfunktion des Newsfeed bereits vorhanden und nutzbar.

Für Anregungen & Kritik stehen wir jederzeit offen.

Entwickler: <a href="mailto:kontakt@huskynarr.de">kontakt@huskynarr.de</a>

Publisher: <a href="mailto:kontakt@gardenpiratez.de">kontakt@gardenpiratez.de</a>

</div> <div jsname="WJz9Hc" style="display:none">Đây là phiên bản đầu tiên của trình đọc RSS Huskynarr của.

Nhiều tính năng vẫn đang trong quy hoạch và do đó các ứng dụng là rất thưa thớt.

Tuy nhiên, chức năng cốt lõi của newsfeed là đã có sẵn và có thể sử dụng.

Đối với các gợi ý và chỉ trích chúng tôi là luôn luôn mở.

Nhà phát triển: <a href="mailto:kontakt@huskynarr.de">kontakt@huskynarr.de</a>

Nhà xuất bản: <a href="mailto:kontakt@gardenpiratez.de">kontakt@gardenpiratez.de</a></div> <div class="show-more-end">

Xem thêm

Người dùng đánh giá cho Huskynarr.de - Feed Reader

0
0
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0

Cờ Huskynarr.de - Feed Reader

Cờ trusted
Hoạt động tốt 0
Cờ needs licence
Cần giấy phép 0
Cờ fake
Ứng dụng giả mạo 0
Cờ virus
Virus 0
Ảnh đại diện cửa hàng apps
Cửa hàng apps 2.61M 2445.14M

Thông tin APK về Huskynarr.de - Feed Reader

Phiên bản APK 4.5.1
Khả năng tương thích Android 2.2.x+ (Froyo)
Lập trình viên GardenPiratez


Tải về Huskynarr.de - Feed Reader APK
Tải về